Általános szerződési feltételek

Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által nyújtott zzolgáltatásokra kötött Előfizetői szerződésekre és kiegészítő szolgáltatásokra terjed ki.

Szolgáltató

Az Előfizetői szerződésben meghatározott szolgáltatást a whmtarhely.com üzemeltetője, az Orion Websolutions LLC nyújtja.

Szolgáltató adatai:

Cégnév: Orion Websolutions LLC
Székhely: 2015 S Tuttle Ave, Sarasota, 34239
Adószám: 99-0373199

Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

 • cPanel (osztott) tárhely szolgáltatás
 • WHM tárhely szolgáltatás
 • Domain szolgáltatás
 • Honlap bérlés
 • Weboldal fejlesztés

Tárhely szolgáltatás

Osztott tárhely

A tárhelyszolgáltatás az Előfizető által feltöltött honlapok internet felé továbbítását biztosítja. Egyéb szolgáltatást nem tartalmaz.

Megrendelő jogilag teljes mértékben felelős az általa feltöltött szoftverek és tartalmak jogtisztaságáért, ide értve a szerzői jogi védelem eseteit is.

Előfizető a szolgáltatás igénybevételével elfogadja az Adatvédelmi irányelveket és az Elfogadható Használati Politikát (EHP).

Előfizető tudomásul veszi, hogy az EHP megszegése a szolgáltatás azonnali felfüggesztését vonhatja maga után, Szolgáltató mérlegelése alapján.

VHM tárhely

Szolgáltató WHM tárhely rendelése esetén egyes szerver adminisztrációs funkciókhoz hozzáférést enged. Az adminisztrációs funkciók segítségével Előfizető osztott tárhelyeket hozhat létre és használhatja saját weboldalai elszeparálására vagy továbbértékesítheti ügyfeleinek.

Szolgáltató a továbbértékesített tárhelyekkel kapcsolatban támogatást nem nyújt, Előfizető ügyfeleivel semmilyen üzleti kapcsolatban nem áll.

Előfizető a WHM tárhely megrendelésével vállalja, hogy ügyfelei betartják jelen szerződésben foglaltakat.

Domain szolgáltatás

A Szolgáltató a domain szolgáltatást viszonteladóként végzi, minden domain regisztrációval és domain fenntartással kapcsolatos tevékenységet magyar és küldöldi domain regisztrátorokon keresztül végez.
A domain szolgáltatás árait a weboldalán közzéteszi.
A domain regisztráció elindítása a regisztrációs díj beérkezését követően történik.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy esetenként a domain szolgáltatás elindítása elhúzódhat, egyes esetekben (pl. prioritásos .hu domain) meg is hiúsulhat. A Szolgáltató a hatáskörén kívül eső domain regisztráció meghiúsulásáért nem felelős. Ilyen esetben Megrendelő visszakérheti a domain szolgáltatásra befizetett összeget vagy kérheti más domain név regisztrálását.

Honlap bérlés

Honlap bérlési szolgáltatás keretében Szolgáltató előre konfigurált WordPress alapú weboldalt biztosít Előfizetőnek, választható és testre szabható prémium sablonokkal.

A honlap bérlés szolgáltatás keretében Előfizető kizárólag WordPress adminisztrátori jogköröket kap, a bérleti szerződésben foglalt weboldalra – a weboldal biztonságának és rendeltetésszerű működésének fenntartása érdekében – további sablonokat, bővítményeket nem jogosult telepíteni.

Weboldal bérlés szolgáltatás a https://honlapberles.com webcímen igényelhető, 14 napos díjmentes próbaidőszakkal.

Díjmentes szolgáltatások

Szolgáltató egyes termékekhez, egyes fizetési időszakokhoz kapcsolódóan díjmentes szolgáltatásokat nyújt. Előfizető tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatások – pl. ingyen domain – csak a fizetési időszak alatt vehetők igénybe, a próbaidőszak alatt nem.

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződést köthet bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.

Előfizető a szerződéskötéskor köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni, továbbá a megadott adataiban később bekövetkezett változásokat a változást követő 8 napon belül közölni Szolgáltatóval. Szolgáltató indokolás nélkül megtagadhatja az Előfizetői szerződés megkötését.

Előfizető a szerződés megkötését a megrendelés gombra kattintással a weboldalon elérhető űrlapon kezdeményezi.

Az Előfizetői szerződés a megrendelt szolgáltatások nyújtásának megkezdésével, határozatlan időre jön létre.

Rendelkezésre állás

Szolgáltató a webtárhely szolgáltatásra 99,9% rendelkezésre állást garantál, melybe nem tartozik bele a fizikai szerverek karbantartási ideje.

A rendelkezésre állási időbe nem tartozik bele azon időszak, amely Előfizető kötelezettségszegéséből, Előfizető által a szerverre vagy a saját számítógépére telepített szoftverek hibájából fakad.

Karbantartás

Szolgáltató vállalja, hogy a fizikai szerverek karbantartását magyar idő szerint éjszaki órákra (22-04 óra), illetve hétvégére, ünnepnapra időzíti. A karbantartások ideje esetenként nem haladhatja meg a 6 óra időtartamot.

Szolgáltató a szerveroldali szoftvereket rendszeresen frissíti (PHP, Apache, MySQL, stb. verzióváltások). Előfizető tudomásul veszi, hogy a régebbi, illetve nem frissített rendszerek ezen okból működőképtelenné válhatnak. A verzióváltásból fakadó hiba javítása Előfizető feladata. Szolgáltatót nem terheli anyagi felelősség a szerveroldali szoftverek frissítéséből miatt működésképtelenné váló programok által okozott anyagi vagy más kárért.

Pénzvisszafizetési garancia

Szolgáltató az általa nyújtott cPanel (osztott) tárhelyszolgáltatásra 30 napos pénzvisszafizetési garanciát vállal. Amennyiben Előfizető nem elégedett a szolgáltatás minőségével, az első előfizetésétől számított 30 napon belül jogosult a tárhelyszolgáltatás díját visszakérni.
A pénzvisszafizetési garanciába nem tartoznak bele azok a szolgáltatások, amelyekért Szolgáltatónak harmadik féllel szemben fizetési kötelezettsége keletkezett, ilyen a domain regisztráció, SSL certifikáció.

Díjak, előfizetői csomagok módosítása

Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakat egyoldalúan módosítani, amely módosítás nem érinti az Előfizető által addig megfizetett díjakat, csak a következő fizetési periódust.

Szolgáltató jogosult az Előfizetői csomagokat módosítani, Előfizetői csomagokat megszüntetni, új Előfizetői csomagokat bevezetni.

Amennyiben Előfizető a módosított csomagot nem fogadja el, a megszüntetett csomag helyett nem igényel másik csomagot, az Előfizetői szerződés a határidő lejártakor (fizetési periódus végén) automatikusan megszűnik.

Szolgáltatás korlátozása, szüneteltetése

Szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet az alábbi okokból:

 • rendszeres karbantartás,
 • Vis Maior esemény bekövetkezése.

Amennyiben a szünetelésre mindkét fél érdekkörén kívül eső okból kerül sor, Előfizető a szünetelési időszakra mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.

Szolgáltatás korlátozására az alábbi okokból kerülhet sor:

 • Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését,
 • Előfizetőnek határidőn túli díjtartozása van,
 • Előfizető olyan tartalmakat oszt meg, melyek jogszabályt, szerzői jogot sértenek vagy azt elősegítik,
 • Előfizető spamküldésre használja a szolgáltatást,
 • Szolgáltatót a korlátozásra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi.

A korlátozás mértéke elérheti a fizikai hozzáférés teljes megtagadását is. A korlátozás Előfizető díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

Hírlevél

Előfizető hozzájárul, hogy Szolgáltató – kizárólag saját szolgáltatásairól időnként az Előfizető email címére információkat, tájékoztatókat juttasson el

Előfizető kötelezettségei

Előfizető köteles betartani

 • jelen ÁSZF-ben foglaltakat,
 • az EHP-ban foglaltakat,
 • gondoskodni arról, hogy jelszavai, hozzáférési adatai ne juthassanak illetéktelen kezekbe.

Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató köteles az Előfizető bejelentéseit, hibabejelentéseit fogadó online ügyfélszolgálatot működtetni.

Előfizető emailben a következő címeken tehet bejelentést:

 • technikai probléma: support@whmtarhely.com
 • számlázás: szamla@whmtarhely.com

Szolgáltató a bejelentéseket 30 munkanapon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről értesíti ügyfelet.
Szolgáltató a bejelentett – valós – hiba elhárítását haladéktalanul megkezdi. A Szolgáltató saját érdekkörében felmerülő hibákat legfeljebb 5 munkanapon belül kijavítja.

Szolgáltató jogosult szakértői díj kiszámlázására, amennyiben a bejelentett hiba nem a szolgáltatáshoz kapcsolódik.

Előfizető arányos díjcsökkentésre jogosult, amennyiben a Szolgáltató érdekkörében felmerülő hiba folytán a szolgáltatást nem vagy csak korlátozottan tudja igénybe venni.

Felelősség

Az Előfizető által feltöltött, továbbított tartalmakért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben harmadik fél az Előfizető által a Szolgáltató szerverein tárolt adatok miatt Szolgáltató ellen eljárást kezdeményez, Előfizető köteles Szolgáltató helyébe lépni, viselni az eljárás költségeit, díjakat, büntetéseket.

Szolgáltató az internet működéséből fakadó információ veszteségekért, harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal.

Szolgáltató mindent megtesz Előfizető adatainak védelme érdekében, így rendszeres biztonsági mentést készít, azonban az elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni.

Szolgáltató a szolgáltatások nyújtásához automatikus rendszert használ, amely értesítést küld Előfizetőnek az Előfizetőt érintő kérdésekről, mint pl. hosszabbítás. Szolgáltató nem tudja szavatolni, hogy minden email megérkezik a címzetthez. Ezért Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét arra, hogy célszerű nyilvántartania a lejárati időket, mivel a nem időben történő hosszabbítás esetenként plusz költséggel járhat. Pl. ha a domain nevek hosszabbítása nem történik meg időben, a regisztrátor lényegesen magasabb díjat számol fel, amire Szolgáltatónak nincs ráhatása.

Szolgáltatást érintő, de szolgáltatáshoz nem tartozó díjak

Szolgáltatás visszakapcsolási díj: nincs
Domain hosszabbítási díj (lejárati időn túl): egyedi, a domain végződéstől (TLD), a domain regisztrátori áraktól függ.
Adminisztrátor szakértő: 7000 Ft / óra
Egyéb szakértő: 8000 Ft / óra
PHP fejlesztő: 8000 Ft / óra